DIY Kanzashi

If you want to make Tsumami zaiku(Kanzashi) by your self,
you can get material or parts here!